Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

05/04/2023 :: ( 12 )

ออกตรวจสอบสถานประกอบการฯ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ ในเขตพื้นที่อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
ออกตรวจสอบสถานประกอบการฯ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ ในเขตพื้นที่อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566


Tags: