Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

16/04/2023 :: ( 10 )

นางสาวยุพเรศ กันทวี ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรกองคลัง  ร่วมสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนของกองคลังนำโดย นางสาวยุพเรศ กันทวี ผู้อำนวยการกองคลัง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรกองคลัง 
ร่วมสระเกล้าดำหัว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖


Tags: