Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

05/04/2023 :: ( 16 )

กองคลังร่วมติดตามงานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวยุพเรศ กันทวี ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมติดตามงานฯ ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ 
ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖


Tags: