Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

23/03/2023 :: ( 11 )

ออกตรวจสอบสถานประกอบการฯ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ ในเขตพื้นที่อ.ดอยหล่อ อ.จอมทองอ.สันป่าตอง และอ.หางด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  ออกตรวจสอบสถานประกอบการฯ

พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ

ในเขตพื้นที่อ.ดอยหล่อ อ.จอมทองอ.สันป่าตอง และอ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566


Tags: