Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

10/05/2023 :: ( 23 )

ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในด้านการบันทึกบัญชี ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในด้านการบันทึกบัญชี
ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอพร้าว จำนวน ๕ แห่ง
ในระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖


Tags: