Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

12/05/2023 :: ( 19 )

ออกตรวจสอบสถานประกอบการฯ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ ในเขตพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ออกตรวจสอบสถานประกอบการฯ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ

ในเขตพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566


Tags: