Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

20/03/2023 :: ( 17 )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานคลังให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานคลังให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

ที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 3 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2566


Tags: