Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

12/01/2023 :: ( 127 )

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร (รุกขกร) จัดการต้นไม้ใหญ่ (ต้นยางนา) ประจำปี2566

สำนักช่าง อบจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร อปท.ในพื้นที่ ถนนหมายเลข 108 เชียงใหม่-ลำพูน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม "โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร (รุกขกร) จัดการต้นไม้ใหญ่ (ต้นยางนา) ประจำปี2566"ในวันที่ 16 มกราคม - 20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัย ที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมได้ที่ฝ่ายช่างสุขาภิบาล อบจ.เชียงใหม่ โทร.0 5399 8333 ต่อ 615


Tags: