Choose style:

แจ้งเรื่องทั่วไป

แจ้งเรื่องทั่วไป

พูดคุย หรือมีเรื่องเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับทราบ

616 / 56

Michadfelcom
google se
April 19, 2023, 07:50:32 AM

แสดงความคิดเห็นถึง อบจ.เชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น หรือต้องการให้ อบจ.เชียงใหม่ ปรับปรุงแก้ไขในส่วนไหน หรือโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

0 / 0

แจ้งเรื่องร้องเรียน

บอร์ดแจ้งเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องที่ท่านต้องการร้องเรียน

0 / 0
616 56 5 . : Azzxcdfus
: "google se" ( April 19, 2023, 07:50:32 AM )

1 , 0

: 1. : 7 (February 06, 2023, 04:14:46 PM)