นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และโรงเรียนบ้านศาลา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพทางกฏหมายและแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th