km
 


  บริการสาธารณะอาคารและสถานที่ของอบจ.เชียงใหม่  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ศูนย์กีฬาฯ (สนามฟุตบอลลู่วิ่ง) โรงเรียนแม่อายวิทยา อ.เเม่อาย จ.เชียงใหม่
2 ศูนย์กีฬาฯ (สนามฟุตบอลหญ้าเทียม) โรงเรียนบ้านศาลา อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่
3 ศูนย์กีฬาฯ (อาคารกีฬาอเนกประสงค์) อบจ.เชียงใหม่
4 ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงใหม่ 2 (สำนักงาน อบจ.เชียงใหม่)
5 ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงใหม่ 1 (ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่และอาคารหอพักข้าราชการ อบจ.เชียงใหม่)
  ทั้งหมด 5 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th