km
 


  รายงานสรุปการร้องเรียนประจำปี  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
2 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
4 สรุปผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน - ร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 รายงานสรุปจำนวนการร้องเรียนประจำปี 2563
6 รายงานสรุปจำนวนการร้องเรียนประจำปี 2562
7 รายงานสรุปจำนวนการร้องเรียนประจำปี 2561
  ทั้งหมด 7 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th