km
 


  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
4 การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
5 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  ทั้งหมด 5 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th