km
 


  การบริหารพัฒนาพระสถูปเจดีย์  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
2 ประชุมการแก้ไขปัญหาร้องเรียนการใช้พื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพัฒนาพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
  ทั้งหมด 3 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th