km
 


  สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563
4 รายงานผลการดำเนินการบริการประชาชน ระหว่าง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
  ทั้งหมด 4 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th