นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยมีนายชัยยันต์ วิริยา ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสันทรายเข้าร่วมพิธีเปิด เพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th