นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ชีวิตในยุค New Normal”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ชีวิตในยุค New Normal” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงการรับมือสังคมในยุค New Normal ที่จะเป็นวิถีชีวิตใหม่หลังพ้นวิกฤติโควิด – 19 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธาน ในการเปิดโครงการ และร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ชีวิตในยุค New Normal” โดยมีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th