นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
พฤษภาคม 2565
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
23/5/2565 ลงพื้นที่ ตำบลบ้านกาด และตำบลทุ่ง*** อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
11/5/2565 ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
8/5/2565 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ
25/4/2565 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565
25/4/2565 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลสืบชะตา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระครูใบฏีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ
18/4/2565 พิธีสระเกล้า ดำหัว ขอพรปี๋ใหม่เมือง
18/4/2565 พิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงรานต์ ประจำปี 2565
13/4/2565 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2565
28/3/2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
28/3/2565 พิธีทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
23/3/2565 มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
18/3/2565 ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบเสบียงอาหาร
18/3/2565 งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
18/3/2565 พิธีสรงน้ำพระธาตุวัดนันทาราม และมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
18/3/2565 งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และพิธีไหว้สา พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2565
16/3/2565 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565
8/3/2565 มอบหน้ากากอนามัยแก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค
7/3/2565 พิธีสืบชะตา พระปลัดอรุณ อรุณธฺมโม เจ้าอาวาสวัดพวกเปีย
7/3/2565 พิธีทำบุญอบรมสมโภช “พระพุทธสิริสาทรกิจสิทธิชัย” และถวายทานศาลาปฏิบัติธรรม
5/2/2565 งานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2565 พร้อมประกอบพิธีถวายสักการะฯ
24/12/2564 เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ“วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง”
12/11/2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
28/9/2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
15/9/2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
15/9/2564 มอบชุดตรวจโควิด – 19 (Antigen Test Kit : ATK) ให้กับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จำนวน 2,000 ชุด
10/9/2564 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมิน พร้อมสำรวจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์มายังกองทุนฯ
31/8/2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
18/8/2564 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
27/7/2564 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
19/7/2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ทั้งหมด 99 รายการ : 4 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์ อบจ.เชียงใหม่
รายงานประจำปีงบประมาณ อบจ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
------------------------
การบริหารทรัพยากรบุคคล
------------------------
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนดำเนินงานอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
------------------------
แผนบริหารความเสี่ยง
------------------------
แผน BCP
------------------------
รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
------------------------
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
------------------------
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
------------------------
รายงานการประชุมสภา
------------------------
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
------------------------
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.ชม.
------------------------
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
------------------------
ศูนย์ดำงรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียน
------------------------
รายงานสรุปการร้องเรียนประจำปี
------------------------
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
------------------------
ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
บริการสาธารณะอาคารและสถานที่ของ อบจ.เชียงใหม่
------------------------
การมอบอำนาจในการบริหารราชการ
------------------------
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ อบจ.ชม.
------------------------
คู่มือการจัดทำและประสานแผน
------------------------
คู่มือสำหรับประชาชน
------------------------
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
------------------------
สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
------------------------
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน