นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
พฤษภาคม 2565
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
24/5/2565  ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign
23/5/2565  อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน MODERNA เดือนมิถุนายน 2565
20/5/2565  รายการเที่ยวเชียงใหม่ ไปกับ อบจ. และรายการโตยฮอยล้านนา
6/5/2565  การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศูนย์ดำรงธรรม
27/4/2565  อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน MODERNA เดือนพฤษภาคม 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
25/4/2565  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
19/4/2565  กลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดโรคโควิด 19 ต้องร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นทั้งลูกหลานและผู้สูงอายุ
5/4/2565  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
22/3/2565  ระบบติดตาม เตือนภัยบนท้องถนน (Road Early Warning System)
18/3/2565  อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน MODERNA เดือนเมษายน 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
17/3/2565  ประกาศ เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
16/3/2565  ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน (สายงานผู้บริหาร) ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
15/3/2565  อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน MODERNA ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุม 80พรรษา วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2565
7/3/2565  อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน MODERNA เดือนมีนาคม 2565
1/3/2565  รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน (สายงานผู้บริหาร)
26/2/2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน สำห​รับ​ประชาชน​ที่​อาศัย​ในพื้นที่ต่างอำเภอและอำเภอใกล้เคียง
26/2/2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน
23/2/2565  ผลการเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมข้าราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
21/2/2565  อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน​เพิ่ม วันละ 3,000 คน
19/2/2565  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันในการรับวัคซีน Moderna ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2565
14/2/2565  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
8/2/2565  ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 โดยรับวัคซีน moderna
2/2/2565  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
24/1/2565  ขอความร่วมมือในการเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด - 19
19/1/2565  อบจ.เชียงใหม่ ขอเชิญสาวเจ้าดวงดอกไม้ เชิดชูคุณค่า ความสง่างามแห่งชาติพันธ์ุ ร่วมการประกวด ธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
4/1/2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
29/12/2564  ANNUAL REPORT 2021 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28/12/2564  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิงใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัย จากใจ๋ อบจ.เจียงใหม่"
21/12/2564  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาทางธุรกิจสู่ตลาดสากล (iNTER-BIZ Connects)
20/12/2564  ประชาสัมพันธ์ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถติดต่อให้มารับวัคซีน Moderna ได้
ทั้งหมด 365 รายการ : 13 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์ อบจ.เชียงใหม่
รายงานประจำปีงบประมาณ อบจ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
------------------------
การบริหารทรัพยากรบุคคล
------------------------
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนดำเนินงานอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
------------------------
แผนบริหารความเสี่ยง
------------------------
แผน BCP
------------------------
รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
------------------------
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
------------------------
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
------------------------
รายงานการประชุมสภา
------------------------
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
------------------------
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.ชม.
------------------------
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
------------------------
ศูนย์ดำงรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียน
------------------------
รายงานสรุปการร้องเรียนประจำปี
------------------------
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
------------------------
ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
บริการสาธารณะอาคารและสถานที่ของ อบจ.เชียงใหม่
------------------------
การมอบอำนาจในการบริหารราชการ
------------------------
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ อบจ.ชม.
------------------------
คู่มือการจัดทำและประสานแผน
------------------------
คู่มือสำหรับประชาชน
------------------------
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
------------------------
สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
------------------------
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน