นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  กลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดโรคโควิด 19 ต้องร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนโควิดฯ
กลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดโรคโควิด 19 ต้องร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นทั้งลูกหลานและผู้สูงอายุ

          ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และผู้ที่ครบกำหนดเวลาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ 4 รีบไปฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด ถึงแม้เชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรุนแรงน้อย แต่การติดเชื้อจำนวนมากอาจแพร่ไปสู่ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวได้ จากข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ร้อยละ 75 เป็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนโควิดให้ได้ครบทุกคน
          จึงอยากขอให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และผู้ที่ครบกำหนดฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อที่ลูกหลานจะได้กลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจและลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ หากทุกคนได้รับวัคซีนโควิด จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ลงได้ และขอให้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
          สำหรับประชาชนทุกคนที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควรเข้ารับฉีดวัคซีนโควิดตามกำหนด ก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว


คลิปวิดีโอแนะนำ
>> ประสิทธิผลใช้จริงวัคซีนโควิด 19
>> วัคซีนภาคประชาชน
>> วัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อคนไทย


 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th