นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศูนย์ดำรงธรรม
การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศูนย์ดำรงธรรม
ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-704 หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/damrongtham.chiangmai


ผู้ใช้ iPhone และ Android หากไม่สามารถดูได้ กรุณาคลิกที่นี่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th