Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

22/02/2023 :: ( 277 ผู้เข้าชม )

>> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ถ. 1/1)

>> บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง อำเภอเชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ถ. 4/4)

>> ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ถ. 4/5)

 


Tags: