Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นายสมชาติ วัฒนากล้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Deputy President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Deputy President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Deputy President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นายธีระชัย เปรมชื่นพนาวัน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Secretary to the President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นายธาดา พรหมเสนใจ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Secretary to the President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นายสมชาติ วัฒนากล้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Deputy President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Deputy President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Deputy President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นายธีระชัย เปรมชื่นพนาวัน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Secretary to the President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

นายธาดา พรหมเสนใจ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Secretary to the President of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนภูมิรายงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่

คำเมืองวันละคำ

วันนี้ขอเสนอคำว่า "มีดยับ มีดแซม" = กรรไกร

วีดีโอที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรม จากหน่วยงานในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานในสังกัด